Inklusionskriterier

Queerlit-databasen innehåller skönlitteratur med HBTQI-tematik. Exakt vilka poster som ska ingå och hur kriterierna för att något ska inkluderas ska formuleras är något som vi arbetar med löpande. I dagsläget ser inklusionskriterierna ut som följer:

Posterna i databasen utgörs av den första utgåvan, oavsett format, av enskilda skönlitterära verk som i original helt eller delvis publicerats på svenska; och/eller på något av de nationella minoritetsspråken och publicerade inom Sveriges nuvarande gränser, Sápmi eller Tornedalen. I andra hand även manuskript och handskrifter som faller inom dessa kriterier. 

Till databasens områden hör samkönade sexuella praktiker, känslor och/eller identiteter; liksom överskridanden av binära könsnormer genom kropp, klädsel och/eller identitet. Dessa områden innefattar men är ej begränsat till vad som idag brukar kallas HBTQI. I databasen inkluderas verk som antingen explicit tar upp dessa teman, och/eller där dessa är uppenbara utifrån kontext. Det senare förutsätter att verket beskrivits som hemmahörande inom databasens intresseområden i exempelvis forskning och/eller av communitygrupper, och att det använder sig av koder eller symbolik som varit särskilt viktiga inom dessa områden.