Hur har HBTQI beskrivits i skönlitteratur genom tiderna? 

I projektet Queerlit utvecklar vi en databas för skönlitteratur med HBTQI-tematik, och en tesaurus med nya ämnesord för att beskriva den. På vår hemsida kommer du så småningom att kunna se hela databasen, och göra egna, specialiserade sökningar i den.

Den skönlitteratur som finns med i Queerlit-databasen skildrar samkönat begär och överskridanden av binära könsnormer. Bland annat innehåller den alltså HBTQI-gestalter. Men inte enbart. Vi har medvetet valt att ta med även stereotyper, nidbilder och vanföreställningar. Sådana skildringar är en viktig del av vår historia – hur missvisande de än är. Skönlitteratur kan ge oss insikt i åsikter, fördomar och fantasier som annars är svåra att hitta. Eftersom minoritetsgrupper dessutom ofta är underrepresenterade i arkiv är skönlitteraturen särskilt viktig för att kunna förstå HBTQI-personers villkor och möjligheter.