Indexera med Queerlit

Indexeringsanvisningar

Queerlit är både en bibliografisk databas och en tesaurus för indexering av litteratur med HBTQI-tematik, tesaurusen heter QLIT (Queer Literature Indexing Theasurus). Tesaurusen är integrerad i Libris XL och kan användas där men den är även fri att använda i andra system. Samtliga termer i QLIT har en beskrivning om hur de är tänkta att användas, läs gärna beskrivningen för att se om ämnesordet passar in på verket du ska indexera.  

För att använda tesaurusen i Libris XL gäller följande generella anvisningar från KB: Litteratur i Libris ska främst indexeras med Svenska ämnesord alternativ Barnämnesord för barn- och ungdomslitteratur. Vill du använda något begrepp som finns i QLIT men som är alltför smalt för SAO eller om det föreslagits till Svenska ämnesord men avslagits kan istället QLIT användas. Se närmare information från Svenska ämnesord.

QLIT är främst skapad för att användas för skönlitteratur men kan även användas för facklitteratur.  

Sök efter begrepp som kan passa

Våra ämnesord har ofta en mängd olika alternativa termer. Börja med att söka efter de begrepp du tycker passar in på verket du indexerar och se vilka ämnesord du får träff på. Om du t.ex. söker på ”Regnbågsfamiljer” får du fram ämnesordet HBTQI-familjer. 

Förutom i Libris XL hittar du även QLIT-ämnesorden i Queerlits eget gränssnitt. Där får du också en annan överblick över hela vårt hierarkiska ämnesträd, länk till gränssnittet

Om du är osäker på HBTQI-termer och tycker att våra beskrivningar inte ger tillräcklig vägledning kan du också titta i t.ex. RFSL:s eller Transformerings ordlistor: 
Begreppsordlista
Ordlista

Använd den smalaste termen i hierarkin

Använd alltid det mest specifika ämnesordet för ett fenomen, de smalare termerna ger träffar även för de användare som använder bredare termer i sina sökfrågor.  

Exempel: En bok om en 70 år gammal transkvinna får ämnesordet ”Äldre transkvinnor”, den behöver inte få ämnesord för “HBTQI-personer”, “Transpersoner” eller ”Transkvinnor” då en sökning på dessa bredare ämnesord ändå ger träffar på den smalare termen.  

Är ämnet viktigt i verket / 20%-regeln

Olika regler gäller för skönlitteratur och facklitteratur. För att ett ämnesord ska vara relevant för facklitteratur ska runt 20% av verket vara centrerat kring ämnet. När det gäller skönlitteratur är det mer subjektivt och KB skriver att ”Om särskilda ämnen eller teman sticker ut beskrivs dessa med allmänna ämnesord eller genre/formtermer”. (Kungliga biblioteket (2022) Skönlitteratur för vuxna. [2023-01-26]