Tesaurusen

Till Queerlit-databasen skapas en tesaurus, det vill säga en ordlista som sorterar ämnesord. Syftet med det är att göra skönlitteraturen i databasen mer lättillgänglig. Genom detaljerade ämnesord skapas fler sökvägar än de breda ämnesord som idag finns i Svenska Ämnesord (SAO), som är den ämnesordlista de flesta svenska bibliotek använder. Eftersom tesaurusen byggs upp i länkad data-format förbättras sökbarheten även för breda termer. Både strukturen och mängden termer kommer alltså att göra det enklare att söka i databasen. Utvecklingen av tesaurusen görs i samarbete med KvinnSam och LIBRIS och i så stor utsträckning som möjligt kommer den länkas till SAO och Homosaurus (utvecklad av IHLIA LGBT Heritage i Amsterdam och Digital Transgender Archive i Boston), som är den största internationella tesaurusen för HBTQ.