Projektgrupp

Queerlits projektgrupp består av litteraturvetare, bibliotekarier, informationsvetare och tekniker. Vi står för det löpande arbetet med olika delar av projektet. I projektgruppen ingår:

Jenny Bergenmar, projektledare, är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare arbetat med flera projekt inom digital humaniora och är knuten till Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet. Hon har forskat om Selma Lagerlöf och andra kvinnliga författarskap, litteraturens betydelse för läsare i olika sammanhang och hon utvecklar för närvarande ett nytt projekt om litteratur och funktionsvariationer. För mer om hennes forskning, se: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/jennybergenmar

Koraljka Golub är forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och med sin bakgrund inom forskning i ämnesmetadata har hon i Queerlit en rådgivande roll genomgående i de olika arbetspaketen. Golub tar även hand om enkäter som syftar till att identifiera olika användares behov av deldatabasen. För mer om hennes forskning, se: https://lnu.se/en/staff/koraljka.golub/

Karin Henning är universitetsbibliotekarie vid KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek. Där arbetar hon bland annat med indexering i databasen KVINNSAM, det vill säga att försöka beskriva litteratur inom kvinnohistoria och genusforskning med ämnesord. Databasen Queerlit kommer att ingå som en deldatabas i Libris, precis som databasen KVINNSAM. I projektet arbetar Henning därför bland annat med att vara ett stöd för indexeringen.

Sam Holmqvist, projektforskare, är fil. dr i litteraturvetenskap och disputerade på en avhandling om transmotiv i svensk 1800-talslitteratur. Därefter har hen publicerat ett flertal artiklar om transhistoria. För närvarande arbetar Holmqvist, förutom i Queerlit, som lärare i genusvetenskap vid Södertörns högskola, samt med en bok om stortjuven Lasse-Maja (Lars Molin, 1785–1845). För mer om Holmqvists forskning, se: https://www.sh.se/kontakt/forskare/sam-holmqvist.

Siska Humlesjö, projektassistent och systembibliotekarie, har tidigare arbetat med bibliotekssystem på både forskningsbibliotek och folkbibliotek. Hon har jobbat med HBTQI-litteratur som recensent, skribent och inom litteraturförmedling på folkbibliotek. 

Olov Kriström är bibliotekarie med ett passionerat intresse för queera böcker – gärna gamla och förbisedda. I Queerlit ansvarar Kriström för att skapa den tesaurus som ska användas för att indexera litteraturen med ämnesord som ska göra den lätt för fler att hitta och söka på.

Sebastian Lönnlöv är bibliotekarie och litteraturkritiker, med en masterexamen i både litteraturvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap. Han har skrivit bibliografin HBTQ. Böcker bortom normen (2014) och driver “Skeva sidor” med listor över queer litteratur. I Queerlit jobbar Lönnlöv bland annat med listan på vilka titlar som kommer att inkluderas i deldatabasen.

Arild Matsson är forskningsingenjör på Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet. Han har en master i språkteknologi och jobbar halvtid för Centrum för digital humaniora och halvtid för Språkbanken Text. Som forskningsingenjör ansvarar Matsson för tekniska lösningar i forskningen. I Queerlit såväl som i andra projekt betyder detta framför allt webbutveckling högt och lågt: bland annat serverkonfiguration, databaser, beräkningsalgoritmer, webbtjänster och användargränssnitt.

Elvira Tidemo, praktikant, är student på masterprogrammet Gendering Practices vid Göteborgs universitet och har sedan tidigare en fil. kand. i kulturvetenskap. I Queerlit arbetade Tidemo under september och oktober 2021 med grundarbete för kommunikationen utåt, det vill säga med hemsidan och sociala medier, samt med en inventering av ämnesord som används på GoodReads och LibraryThing.